Arrangemang och besöksanläggningar

Fastighets- och gatukontoret genomför varje år ett stort antal arrangemang där de största är Malmöfestivalen, Malmö Garden Show, vinterarrangemang i december och nyårsfirande.

Dessutom driver vi ett stort antal besöksanläggningar som har öppet stora delar av året som Folkets Park, Katrinetorp, Kalkbrottet, Slottsträdgården, Stapelbäddsparken, Torup med mera.

Senast ändrad: