$left
$middle

Arrangemang och besöksanläggningar

Fastighets- och gatukontoret genomför ett stort antal arrangemang där de största är Malmöfestivalen, Malmö Garden Show, vinterarrangemang i december och Malmö stads nyårsfirande.

Dessutom driver vi ett stort antal besöksanläggningar som har öppet stora delar av året som Folkets Park, Katrinetorp, Kalkbrottet, Slottsträdgården, Stapelbäddsparken, Torup med mera.

Våra större arrangemang och besöksanläggningar

Arrangemang

Besöksanläggningar

sv