$left
$middle

Trafik och parkering

Vi ansvarar för stadens trafiksystem och reglering av parkeringen i staden på kort och lång sikt, med ett helhetsperspektiv för alla trafikslag.

Vi planerar, utvecklar, kompletterar och bygger om trafiksystemet för bättre framkomlighet, trafikmiljö och trafiksäkerhet.