$left
$middle

Tomt, mark och lokaler

Fastighets- och gatukontoret har ett brett ansvar när det gäller tomt, mark och lokalfrågor.

Bland annat ansvarar vi för markanvisningar, anskaffning och avveckling av lokaler och lägenheter, samt förvaltning och försäljning av mark till bland annat småhustomter.

Läs mer om våra verksamheter

sv