$left
$middle

Markanvisning

En markanvisning innebär en rätt för en intressent att under en viss tid och på givna villkor få förhandla med kommunen om förutsättningarna för att genomföra bebyggelse inom visst markområde som kommunen äger. Tekniska nämnden fattar beslut om att godkänna markanvisningar. Till grund för beslut ligger kommunens markanvisningspolicy.

Planerade markanvisningar

Markanvisningar under utvärdering