Avslutade markanvisningar

Här finner du de marktilldelningar som har genomförts.

2021

2020