$left
$middle

Köpa småhustomter

Malmö stad administrerar och tillhandahåller småhustomter för dig som önskar bygga ditt eget hus. För att få köpa en tomt behöver du registrera dig i Malmö stads tomtkö och betala köavgift. Därefter kan du skicka in intresseanmälan för de tomter du kan tänka dig att köpa.

Stensåkers gård etapp 6 försenad

Planerat tomtsläpp för etapp 6 behöver skjutas framåt i tiden på grund av försening i pågående arbete med ändring av detaljplan i området. Detaljplanen behöver antas och vinna laga kraft innan en tomtförsäljning kan påbörjas.

Vi hoppas kunna släppa tomterna till försäljning under början av 2023.

Vänligen gå in i din profil och kolla så att du har kryssat i att du vill ha mejl när tomter släpps eftersom detta är det enda sättet du kan få information om att vi har tomter till salu. Detta gäller såklart även om du vill få information om framtida tomtsläpp inom Malmö stad.

Kommande tomtområden

Nedan tomtsläpp planeras av fastighets- och gatukontoret.
Vi kommer att uppdatera hemsidan med mer info när vi kan.

Alla tider nedan är preliminära.

Efter du har skickat in intresseanmälan

Efter att du har skickat in en intresseanmälan på en tomt avgör dina önskemål och köpoäng om du får köpa en viss tomt eller inte. Om du har stått längst i kön av de som har anmält intresse för tomten får du erbjudande om att köpa den.

Du har tre arbetsdagar på dig att tacka ja till tomten.

Tomtregler

Följande regler gäller för samtliga tomter:

sv