Köpa småhustomter

Köpa småhustomter

Malmö stad administrerar och tillhandahåller småhustomter för dig som önskar bygga ditt eget hus. För att få köpa en tomt behöver du registrera dig i Malmö stads tomtkö och betala köavgift. Därefter kan du skicka in intresseanmälan för de tomter du kan tänka dig att köpa.

Ring 040-34 10 00 om du har frågor eller vill veta mer gällande kön för småhustomter.

Efter du har skickat in intresseanmälan

Efter att du har skickat in en intresseanmälan på en tomt avgör dina önskemål och köpoäng om du får köpa en viss tomt eller inte. Om du har stått längst i kön av de som har anmält intresse för tomten får du erbjudande om att köpa den.

Du har tre arbetsdagar på dig att tacka ja till tomten.

Tomtregler

Följande regler gäller för samtliga tomter: