$left
$middle

Parkering kring fastigheter – för fastighetsägare och byggherrar

Det är fastighetsägarens ansvar att lösa det behov av parkering som fastighetens användning ger upphov till vid ny-, om- och tillbyggnader som kräver bygglov. Malmö stad har en parkeringspolicy och parkeringsnorm för vägledning vid detaljplaneläggning och som krav vid bygglov. Genom mobilitetsåtgärder kan byggherrar dock påverka behovet av bilparkering i ett byggprojekt.

Fastighetsägarens och kommunens ansvar

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att lösa det behov av parkering som fastighetens användning ger upphov till vid ny-, om- och tillbyggnader som kräver bygglov.

Att ordna parkering är alltså inte kommunens ansvar annat än när kommunen själv är fastighetsägare såsom exempelvis för skolor, förskolor och fritidsanläggningar. Kommunen har dock ett ansvar att hålla en övergripande parkeringsplanering.

Policy och norm för mobilitet och parkering

Här kan du läsa och ladda ner Policy och norm för mobilitet och parkering. Du kan också beställa den i tryck, så skickar vi den till dig kostnadsfritt med post. Policy och norm för mobilitet och parkering är antagen av kommunfullmäktige i september 2020.

Mobilitet för Malmö

Mobilitet för Malmö kompletterar Policy och norm för mobilitet och parkering med riktlinjer, information och inspiration för fastighetsägare som arbetar med mobilitetsåtgärder och cykel- och bilparkering. Mobilitet för Malmö – mobilitetsåtgärder och utformning av parkering för fastighetsägare antogs av stadsbyggnadsnämnden i februari 2021.

Parkering för bil – parkeringsköpsavtal och parkeringsavtal

Bilparkering kan lösas på den egna fastigheten, men du som fastighetsägare ges även möjlighet att i bygglovsskedet genom avtal ordna parkering på annan plats än på den egna fastigheten. Flera olika aktörer kan till exempel köpa tillgång till parkering inom samma anläggning, vilket i sin tur ger förutsättningar för samnyttjande och de fördelar det innebär. Avtal Malmö Stad benämns parkeringsköpsavtal, medan avtal med privata aktörer förenklat kallas parkeringsavtal.

Regler för parkeringsplatser

Kontakta oss

sv