$left
$middle

Balkong

Vanligtvis behöver du bygglov om du ska bygga en balkong. Du behöver alltid bygglov för att glasa in eller bygga en ny, inglasad balkong.

Du kan bygga en balkong utan bygglov om

 • den ska byggas inom detaljplanelagt område till ett en- eller tvåbostadshus (bygglov krävs om det står så i planen)
 • balkongen inte placeras närmre tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen godkänner närmare placering.

Du behöver bygglov för balkong om

 • balkongen ska glasas in, eftersom det innebär en fasadändring
 • den ska byggas på någon annan byggnad än ett en- eller tvåbostadshus
 • den placeras inom en kulturhistoriskt värdefull miljö.

Handlingar att skicka in vid bygglovsansökan

 • situationsplan
 • planritning
 • fasadritning
 • detaljritning (till exempel ritning över infästningarna och stag)
 • eventuellt kontrollansvarig och kontrollplan
 • eventuellt tekniska handlingar (till exempel konstruktionsritning).

Tänk på att det inte räcker att fotografera av ritningar. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, redovisa den önskade åtgärden och ha aktuella uppgifter i ritningshuvud. Gå gärna in och se på våra exempelritningar.

Godkännande från bostadsrättsföreningen

Du som bor i bostadsrätt behöver ett godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse innan du börjar bygga balkong.

Kontakta oss

sv