$left
$middle

Vindkraftverk, master och antenner

Bygglov behövs alltid för att uppföra större master. Det behövs också bygglov för att bygga eller väsentligt ändra ett vindkraftverk.

Då behöver du bygglov

Du behöver bygglov för

 • radio- eller telemaster
 • torn för telekommunikation
 • vattentorn
 • utsiktstorn
 • trafikledningstorn
 • radartorn
 • fyrar.

Då behöver du inte bygglov

Du behöver inte bygglov för

 • en liten mast eller torn för bara en viss fastighets behov
 • en centralantenn på ett bostadshus
 • antenner som sätts upp av sändaramatörer
 • en vanlig parabolantenn.

Regler för vindkraftverk

Bygglov krävs för vindkraftverk om

 • det är högre än 20 meter över markytan
 • avståndet till fastighetsgränsen är mindre än vindkraftverkets höjd över marken
 • vindkraftverket monteras fast på en byggnad
 • diametern på vindturbinen är större än tre meter.

Du behöver också skicka in teknisk anmälan för vindkraftverk – oavsett om uppförandet eller ändringen kräver bygglov eller inte.

Kontakta oss

Malmö stads företagslots

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar klockan 08.00-17.00
sv