$left
$middle

Vindkraftverk, master och antenner

Bygglov behövs alltid för att uppföra större master. Det behövs också bygglov för att bygga eller väsentligt ändra ett vindkraftverk.

Du behöver bygglov för

 • radio- eller telemaster
 • torn för telekommunikation
 • vattentorn
 • utsiktstorn
 • trafikledningstorn
 • radartorn
 • fyrar

Bygglov krävs för vindkraftverk om

 • det är högre än 20 meter över markytan
 • avståndet till fastighetsgränsen är mindre än vindkraftverkets höjd över marken
 • vindkraftverket monteras fast på en byggnad
 • diametern på vindturbinen är större än tre meter.

Du behöver inte bygglov för

 • en liten mast eller torn för bara en viss fastighets behov
 • en centralantenn på ett bostadshus
 • antenner som sätts upp av sändaramatörer
 • en vanlig parabolantenn.

Du behöver skicka in teknisk anmälan för

 • vindkraftverk – oavsett om uppförandet eller ändringen kräver bygglov eller inte.
sv