$left
$middle

Ändring i befintlig byggnad

De flesta åtgärder i en byggnad medför någon form av ändring. Även många underhållsåtgärder medför en ändring. Vid ändring av en byggnad ska hänsyn tas till byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning. Dessutom ska ändring av en byggnad utföras varsamt och de kulturhistoriska värdena tillvaratas

Då behöver du ansöka om bygglov

Ändra en byggnad för nytt ändamål

Du behöver bygglov om du ska använda en byggnad, eller del av en byggnad, för ett annat ändamål än det som den senast har använts för. Det kan till exempel vara om du ändrar en butik till ett kontor eller ett garage till bostad.

Du behöver alltså bygglov även om du inte ska göra någon ombyggnad. Det är den nya användningsformen som blir bygglovspliktig.

Då behöver du skicka in teknisk anmälan

Tänk på att det inte räcker att fotografera av ritningar. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, redovisa den önskade åtgärden och ha aktuella uppgifter i ritningshuvud. Gå gärna in och se på våra exempelritningar.

Kontakta oss

sv