$left
$middle

Attefallsåtgärder

Attefallsreglerna är undantag från bygglovsplikten för vissa byggåtgärder för dig som har ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus. Du behöver göra en teknisk anmälan och få startbesked innan du kan börja bygga. Attefallsreglerna gäller inte i områden och för hus som har särskilda kulturvärden.

Anmälningspliktiga attefallsåtgärder

Enligt attefallsreglerna kan du under vissa omständigheter bygga nedan åtgärder på en- och tvåbostadshus samt fritidshus efter att ha gjort en teknisk anmälan.

För varje åtgärd finns särskilda krav på förutsättningar för att du ska kunna bygga utan bygglov.

Handlingar att bifoga till din tekniska anmälan

  • situationsplan
  • planritning
  • fasadritning
  • sektionsritning
  • tekniska handlingar (till exempel konstruktionsritning, ventilationsritning och VVS-ritning)
  • materialinventering (om något mer omfattande ska rivas)
  • grannes godkännande om byggnaden ligger närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Tänk på att det inte räcker att fotografera av ritningar. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, redovisa den önskade åtgärden och ha aktuella uppgifter i ritningshuvud. Gå gärna in och se på våra exempelritningar.

Kontakta oss

sv