$left
$middle

Friggebod

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och du vill bygga en mindre förrådsbyggnad, växthus eller liknande på din tomt kan en friggebod vara en lösning.

En friggebod får inte byggas ihop med en annan byggnad, och ska placeras på tomten i omedelbar närhet av bostadshuset.

En eller flera friggebodar får byggas utan bygglov om

  • den sammanlagda byggnadsytan inte är större än 15 kvadratmeter
  • höjden från omgivande mark till taknock är högst 3 meter
  • den placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Friggeboden måste placeras minst 4,5 meter från gräns mot gata och väg. Malmö stad kan aldrig godkänna en placering närmare än 4,5 meter till gata eller väg. Inom detaljplanerat område ska avstånd till allmän plats, exempelvis park eller naturområde, alltid vara 4,5 meter för att friggeboden ska vara bygglovbefriad.

Medgivande från grannar

Boden kan placeras närmare grannens gräns om du får ett godkännande från grannen. Tänk på att be dina grannar om ett skriftligt medgivande. Om det är fler än en person som äger en grannfastighet, måste alla ägarna skriva på. Om en friggebod ska uppföras närmare än 4,5 meter från gränsen och berörda grannar inte ger sitt medgivande måste du söka bygglov.

Du kan behöva göra en teknisk anmälan

Tänk också på att vissa åtgärder i friggebodar kan vara anmälningspliktiga, till exempel om du vill dra in vatten och avlopp eller installera en braskamin/eldstad.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv