$left
$middle

Nybyggnad av en- och tvåbostadshus

Att bygga en ny byggnad kräver bygglov. Bygglov krävs även för till exempel husbåtar och husvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid.

Ska du bygga ett nytt hus är det viktigt att du tar fram bra underlag för det aktuella projektet. Det kommer ställas krav på att din nya byggnad ska anpassas till stads- och landskapsbilden, och att byggnaden utförs med god form- färg och materialverkan.

Handlingar att bifoga till bygglovsansökan

  • nybyggnadskarta (normal)
  • situationsplan
  • markplaneringsritning
  • fasadritning
  • planritning
  • sektionsritning
  • kontrollansvarig och kontrollplan
  • tekniska handlingar (exempelvis konstruktionsritning, VVS-ritning, ventilationsritning)

Tänk på att det inte räcker att fotografera av ritningar. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, redovisa den önskade åtgärden och ha aktuella uppgifter i ritningshuvud.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv