$left
$middle

Miljöhus och avfallsutrymmen

Att bygga om, bygga till eller bygga nytt miljöhus kräver bygglov. Även andra former av avfallshantering som underjordiska system eller att ställa upp containers eller flera tunnor ihop kan kräva bygglov för till exempel upplag. I vissa fall av ombyggnad av befintliga funktioner krävs enbart teknisk anmälan.

Du behöver till exempel bygglov för att under kort eller lång tid

 • ställa upp en permanent återvinningsstation eller ett insamlingskärl
 • sätta upp flera sopkärl tillsammans till en bostad eller verksamhet
 • bygga ett miljöhus
 • ställa upp containers

Du behöver inte bygglov för containrar som ställs upp på en plats tillfälligt i max 4 veckor.

Handlingar att bifoga till bygglovsansökan

  • situationsplan
   • fasadritning
    • planritning
     • sektionsritning
      • kontrollansvarig och kontrollplan, vid större åtgärder
       • eventuellt tekniska handlingar (tex. konstruktionsritning, VVS-ritning, ventilationsritning etc.
       • eventuellt avfallsutredning

       Tänk på att det inte räcker att fotografera av ritningar. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, redovisa den önskade åtgärden och ha aktuella uppgifter i ritningshuvud.

       Kontakta oss

       Malmö stads företagslots

       Telefon:
       040-34 10 00
       Telefontider:
       Vardagar klockan 08.00-17.00
       sv