$left
$middle

Inreda vind med bostad i flerbostadshus

Om du ska inreda vind i flerbostadshus med nya bostadslägenheter så behöver du ansöka om bygglov. Tänk på att du även behöver bygglov för förändringar på husets utsida till följd av vindsinredningen, exempelvis takkupor, takfönster och takterrasser.

Malmö stad är generellt sett positiva till förtätningar med nya bostäder i befintliga byggnader. Det innebär dock inte att alla vindar lämpar sig för inredning av nya bostäder. Det du själv kan göra i förebyggande syfte och i ett tidigt skede är att så noga som möjligt undersöka vindens fysiska förutsättningar.

Du kan exempelvis ta reda på

 • den inre rumshöjden
 • vilka möjligheterna är att få in dags- och solljus till bostaden
 • vilka befintliga väggar som går att förändra.

Det spelar stor roll i vår lämplighetsprövning var i staden fastigheten ligger och hur åtgärden påverkar omgivningen och stadsbilden.

Handlingar att bifoga till din bygglovsansökan

 • Projektbeskrivning/pm
 • Situationsplan/lokaliseringskarta
 • Planer/planlösningar med rumsbeteckningar och redovisning av tillgänglighet och brandskydd
 • Fasader med material- och kulörbeskrivning för exteriöra förändringar
 • Sektioner med redovisning av rumshöjd
 • Beskrivning av avfallshantering
 • Parkeringsutredning med redovisning av projektets behov av bil och cykel med utgångspunkt i Malmö stads parkeringspolicy och gällande parkeringsnormer
 • Anmälan om kontrollansvarig

Tekniska handlingar såsom konstruktionsritningar kan med fördel lämnas in i ett tidigt skede i bygglovsprocessen. Vi rekommenderar också starkt att du bifogar en brandbeskrivning och en dagsljusberäkning så att du kan känna dig trygg i att projektet också är genomförbart.

Tänk på att det inte räcker att fotografera av ritningar. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, redovisa den önskade åtgärden och ha aktuella uppgifter i ritningshuvud. Gå gärna in och se på våra exempelritningar.

Kontakta oss

sv