$left
$middle

Byggbodar

Att placera ut bodar i samband med ett byggprojekt kräver ett separat bygglovsbeslut om bodarna placeras på en annan fastighet, utanför byggområdet.

I de fall bodarna ställs på samma fastighet som byggnationen ska ske kan bodarna inkluderas i bygglovsprövningen för hela projektet.

Handlingar att bifoga till bygglovsansökan

  • situationsplan
  • fasadritning
  • planritning
  • brandskyddsbeskrivning
  • uppgift om tidsperiod och avvecklingsplan för byggbodarna
  • APD-plan
  • eventuellt kontrollansvarig och kontrollplan
  • eventuellt tekniska handlingar (till exempel grundläggningsritning och VVS-ritning).

Tänk på att det inte räcker att fotografera av ritningar. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, redovisa den önskade åtgärden och ha aktuella uppgifter i ritningshuvud. Gå gärna in och se på våra exempelritningar.

Kontakta oss

sv