$left
$middle

Kolonistugor

När du planerar att bygga en ny, bygga till eller ändra din kolonistuga på annat sätt krävs oftast en teknisk anmälan. I enstaka fall och för vissa områden kan en åtgärd kräva bygglov. Eftersom reglerna varierar mellan olika koloniområden är det viktigt att du kollar upp vad detaljplanen eller områdesbestämmelserna tillåter för ditt koloniområde.

Ska du göra invändiga ändringar som berör installationer med VA-ledningar samt ingrepp i bärande konstruktion, så kommer det krävas en teknisk anmälan där du bifogar ritningar på det som ska utföras.

I de fall det gäller en nybyggnad av kolonistuga krävs även en kontrollansvarig.

Fasadändringar som exempelvis fönsterbyte, byte av färg på fasaden, byte av takmaterial etcetera  kan i vissa fall vara befriade från tillstånd.

Osäker? Ta kontakt med Malmö stad

Är du osäker på vilket tillstånd du behöver kontakta Malmö stad. Det är bara stadsbyggnadskontoret som får avgöra om tillstånd krävs, därför är det viktigt att du tar tidig kontakt innan du börjar bygga.

Handlingar att bifoga till din bygglovsansökan eller anmälan

  • situationsplan
  • fasadritning
  • planritning
  • eventuellt tekniska handlingar (till exempel konstruktionsritning, VVS-ritning)

Tänk på att det inte räcker att fotografera av ritningar. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, redovisa den önskade åtgärden och ha aktuella uppgifter i ritningshuvud. Gå gärna in och se på våra exempelritningar.

Läs mer

Kontakta oss

sv