$left
$middle

Markiser och jalusier

För en fastighet som ligger i ett område med detaljplan behöver du oftast bygglov för att sätta upp markiser, jalusier och säkerhetsgaller på fasaden.

Då behöver du bygglov

Om du sätter upp markiser, jalusier eller skyltfönster så att de väsentligt ändrar en byggnads karaktär inom ett detaljplanelagt område är det en typ av fasadändring som kräver bygglov.

Markiser på till exempel restauranger

Vid restauranger och andra verksamheter i markplan krävs det bygglov för en markis som

  • är fast, ej hopfällbar
  • är hopfällbar men monteras med kassett som markisen rullas in i
  • har stödben eller motsvarande.

För markiser inom allmän platsmark krävs även polistillstånd.

Utanpåliggande rulljalusier

Du behöver bygglov för täckande och utanpåliggande rulljalusier, eftersom de utgör en fasadändring.

Handlingar att skicka in vid bygglovsansökan

  • Situationsplan/orienteringskarta.
  • Fasadritning alternativt fotomontage (i färg).

Tänk på att det inte räcker att fotografera av ritningar. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, redovisa den önskade åtgärden och ha aktuella uppgifter i ritningshuvud. Gå gärna in och se på våra exempelritningar.

Då behöver du inte bygglov

Markiser på en- och tvåbostadshus

På en- och tvåbostadshus behöver du inte bygglov för att sätta upp markiser.

Jalusier som stöldskydd på insidan av fönsterglas

Du behöver inte bygglov för väl genomsiktliga stöldskydd på insidan av fönsterglaset, det vill säga rulljalusier och liknande stöldskydd med stor öppenhetsgrad och av gallertyp.

Kontakta oss

sv