$left
$middle

Process för lov och teknisk anmälan

Processen för en lovansökan eller en teknisk anmälan kan se lite olika ut beroende på hur komplex åtgärden är, hur många som påverkas, om den följer detaljplan, eller om den planeras utanför ett detaljplanerat område.

Innan du gör en ansökan/anmälan är det viktigt att du läser i detaljplanen för din fastighet för att se om åtgärden är möjlig.

Kontakta oss

sv