$left
$middle

Funderar du på att bygga något i sommar, till exempel plank eller uterum?
Lämna in din ansökan om bygglov i god tid så att vi hinner behandla ditt ärende innan byggstart.

sv