Sommaren är en tid då vi har hög belastning gällande bygglovsansökningar. Under semestertiderna den 31 maj till den 15 augusti har vi en handläggningstid på cirka 10 veckor från det att ansökan är komplett. En del ärenden kräver dock ytterligare utredning och då kan handläggningstiden ta upp emot 20 veckor.