Stadsbyggnadskontorets arkiv

Du finner vår entré på Stadshusets innergård

Välkommen till oss på arkivet om du behöver ritningsunderlag till bygglov, eller om du söker information gällande avslutade bygglov, rivna hus, kartor, lantmäteriförrättningar och detaljplaner. Här finns ritningar på de flesta hus i Malmö från slutet av 1800-talet fram till idag.

På en del fastigheter finns många bygglov registrerade och varje ärende kan innehålla många ritningar. Det händer dessutom ofta att fastigheter byter namn. Du kan spara en hel del tid genom att komma till oss.

Öppettider - OBS! Kunddisken är stängd tills vidare

Måndag–fredag 09.30–11.30.
Ni kan nå oss på 040 – 34 24 24 eller sbk.arkiv@malmo.se
OBS! Kunddisken på Stadsbyggnadskontorets arkiv är stängd tills vidare.

Under rådande omständigheter är datumet för Arkivets öppnande osäkert. Vår mail- och telefonservice kommer att vara bemannad helgfria vardagar.
I Stadshusets entré kommer en dator finnas tillgänglig för allmänheten där redan inskannat material går att sökas fram och e-postas.

Vad kostar det att beställa och skriva ut handlingar?

Vi mailar alla redan inskannade handlingar gratis. Om materialet är omfattande och behöver skickas i omgångar, eller inte finns digitalt, så tar vi ut en avgift för administrationstid och skanning av handlingar. Vi har tyvärr ingen möjlighet att på förhand garantera tid eller pris. 

Du kan även beställa kopior med vanlig postförsändelse, antingen i pappers- eller i digitalt format som vi lägger på USB (TIFF, PDF eller jpeg). Vid postförsändelse kan det tillkomma kostnad för porto.

Kostnader för beställning och utskrift av arkivmaterial

kostnad för arbetstid

150 kronor per 15 minuter (första kvarten gratis)
Usb

75 kronor
skanning ritning

50 kronor per kopia
skanning textdokument

1-9 sidor gratis

10 sidor, 50 kronor

från 11 sidor, 2 kronor per sida


utskrifter ritningar

A3 eller mindre 50 kronor per kopia

A2 eller större, 80 kronor per kopiautskrifter textdokument

A4 svartvit

1-9 sidor, gratis

10 sidor, 50 kronor

från 11 sidor, 2 kronor per sida

A4 färg

1-4 sidor, gratis

5 sidor, 50 kronor

från 6 sidor, 5 kronor per sida

A3 svartvit

1-5 sidor, gratis

6 sidor, 50 kronor

från 7 sidor, 4 kr per sida

 A3 färg

1-2 sidor, gratis

3 sidor, 50 kronor

från 4 sidor, 10 kronor per sida

Kostnad för porto vid postförsändelse kan tillkomma. Faktisk kostnad tillkommer vid rekommenderat brev, bud eller postförskott.

Mejla din beställning till oss

Mejla din beställning till oss på sbk.arkiv@malmo.se.

Vi har en veckas handläggningstid men tiden kan kortas ner om du beskriver ditt ärende så noga som möjligt (fastighetsbeteckning, våning, lokal, år, handlingstyp, syfte med mera).

Vi behöver även leverans- och fakturauppgifter samt person- eller organisationsnummer. Ange i din beställning om papper, USB eller mail önskas. Obs! Om beställning via mail efterfrågas så var vaksam på mängden information i din inkorg så att din beställning kommer fram.

Betalningssätt

Vid besök i kunddisken kan du betala med kort, kontanter eller mot faktura. Vid beställningar betalar du mot faktura. Du kan också välja postförskott, rekommenderat brev eller bud.

Välkommen till oss!