$left
$middle

Stadsbyggnadskontorets arkiv

Välkommen till oss på arkivet om du behöver ritningsunderlag till bygglov, eller om du söker information gällande avslutade bygglov, rivna hus, kartor, lantmäteriförrättningar och detaljplaner. Här finns ritningar på de flesta hus i Malmö från slutet av 1800-talet fram till idag.

Hjälp oss att bli bättre

Stadsbyggnadskontorets arkiv strävar ständigt efter att förbättra våra tjänster. Dina synpunkter och tankar är viktiga och bidrar till fortsatt utveckling och förbättringar.

Ta 2 minuter för att svara på några frågor och hjälp oss att förbättra vår service till Malmöborna!

Öppettider

 • Måndag kl. 09.30–11.30
 • Tisdag kl. 09.30–11.30
 • Torsdag kl. 09.30–11.30

Telefontider

 • Måndag–fredag kl. 08.00–17.00

Telefonnummer: 040-34 10 00

Du finner vår entré på Stadshusets innergård

På en del fastigheter finns många bygglov registrerade och varje ärende kan innehålla många ritningar. Det händer dessutom ofta att fastigheter byter namn. Du kan spara en hel del tid genom att komma till oss.

Digitala ritningar

Många ritningar är digitala och dessa kan du kostnadsfritt mejla till dig själv från vår kunddisk. Det går bra att fotografera handlingar.

Vad finns bland de digitala handlingarna:

 • Sedan 2008 skannas alla nya bygglovsritningar som kommer in.
 • Relationsritningar (ventilation, va/vs- och konstruktionsritningar)
 • Enstaka bygglovshandlingar

Leta upp fastighetsbeteckning via Malmö stadsatlas

På Malmö stadsatlas kan du själv söka och hitta fastigheten du söker. Klicka på Bygga och bo - Lantmäteri, kartor och mätning - klicka i fastigheter och zooma in.

Historiska kartor

En del av samlingen är kopior av Lantmäteriets kartor över de delar av Malmö som inte tillhörde staden från början men som är inkorporerade senare, bland annat Husie, Bunkeflo och Oxie. Bland dessa kartor finns till exempel skifteskartor.

De historiska kartorna över hela Malmö kan ses på bildskärm och finns i ett speciellt register, originalkartor framtages endast i undantagsfall och detta efter särskild prövning.

Vad kostar det att beställa och skriva ut handlingar?

Vi mailar alla redan inskannade handlingar gratis. Om materialet är omfattande och behöver skickas i omgångar, eller inte finns digitalt, så tar vi ut en avgift för administrationstid och skanning av handlingar. Vi har tyvärr ingen möjlighet att på förhand garantera tid eller pris. 

Du kan även beställa kopior med vanlig postförsändelse, antingen i pappers- eller i digitalt format som vi lägger på USB (TIFF, PDF eller jpeg). Vid postförsändelse kan det tillkomma kostnad för porto.

Betalning

Vid besök i kunddisken kan du betala med kort, kontanter eller via faktura. Vid beställningar betalar du via faktura. Du kan också välja postförskott, rekommenderat brev eller bud.

Välkommen till oss!

Mejla din beställning

Du kan också mejla en beställning till oss på sbk.arkiv@malmo.se.

Vi har en veckas handläggningstid men tiden kan kortas ner om du:

 • beskriver ditt ärende så noga som möjligt (fastighetsbeteckning, våning, lokal, år, handlingstyp, syfte med mera).
 • uppger leverans- och fakturauppgifter samt person- eller organisationsnummer.
 • uppger om du önskar papper, USB eller mejl önskas.

Kontakta oss

 • Stadsbyggnadskontorets arkiv

  • E-post:  sbk.arkiv@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag klockan 08.00–17.00.
  • Postadress: 
   Stadsbyggnadskontorets arkiv, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  August palms plats 1
  • Besökstider: 
   Måndag klockan 09.30–11.30, tisdag klockan 09.30–11.30, torsdag klockan 09.30–11.30
sv