$left
$middle

Anläggningsritning

När du ska anlägga en ny avloppsanläggning ska du göra ritningar som ska skickas tillsammans med ansökan till miljöförvaltningen.

Anläggningsritningen ska vara fackmannamässig, i skala 1:50 eller 1:100, och innehålla en plan och tvärsektion av anläggningen där följande framgår:

  • Anläggningens konstruktion med ingående komponenter
  • Dimensionering och måttangivelser
  • Material, till exempel grus- och sandkvalitet, geotextil i infiltrations- och markbäddsanläggningar
  • Marktekniska uppgifter som till exempel anläggningens nivå i förhållande till markyta, högsta grundvattenyta och berg.
Klicka på bilden för att förstora.

Anmälningspliktig åtgärd

Förutom din anmälan till miljöförvaltningen kan vissa avloppsinstallationer behöva anmälas till stadsbyggnadskontoret eftersom de är anmälningspliktiga åtgärder enligt plan- och bygglagen. Exempel på en anmälningspliktig åtgärd är övergång från torrklosett till vattentoalett.

Kontakta oss

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
sv