$left
$middle

Fåglar kring ditt boende

Malmö är en kuststad vilket gör att fåglar som måsar och trutar finns som ett naturligt inslag i stadsmiljön, och ett vistt oljud för dessa är tyvärr ofrånkomligt.

Det är fastighetsägare och markägare som är ansvariga för att begränsa fåglar möjlighet att störa boende. Om du störs av fåglar som uppehåller sig på eller vid en fastighet bör du därför kontakta fastighetsägaren och påtala problemet. Kommer störningarna från fåglar på allmän mark, i parker eller torg kan du skicka en felanmälan till Malmö stad.

Fågelmatning

Vill du mata småfåglar bör det ske till exempel i en utplacerad hög fågelfröautomat eller genom upphängda talgbollar gömda i buskage en bit ifrån fastigheten.

Det är förbjudet att kasta eller lägga ut fågelmat på sådant sätt att det kan påverka människors hälsa och miljön, exempelvis genom att maten lockar till sig skadedjur. Även om det är småfåglar som matas så lockas måsar, duvor och även råttor dit av tillgången på mat.

Kontakta oss

 • Miljöförvaltningen

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
  • Postadress: 
   Miljöförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
sv