$left
$middle

Fåglar kring ditt boende

Om du upplever det störande med måsskrik eller när fåglar häckar precis intill huset där du bor ska du först kontakta fastighetsägaren.

Blir det ingen förbättring när du har kontaktat fastighetsägaren kan du anmäla problemet till miljöförvaltningen som registrerar klagomålet och ser till att fastighetsägaren får information om möjliga åtgärder inför nästa häckningssäsong.

Du kan själv begränsa antalet fåglar genom att:

  • inte mata fåglar från balkongen eller i direkt anslutning till fastigheten
  • hålla rent runt avfallstunnor och eventuella komposter.

Högljudda fåglar

För hög ljudnivå kan räknas till olägenheter som är skadliga för människors hälsa och är då miljöförvaltningens ansvar. Du kan kontakta miljöförvaltningen som kan komma och göra ljudmätningar i ditt hem, men mätningarna görs alltid med dörrar och fönster stängda. Sannolikheten att fågelskrän i det fallet skulle komma upp i en skadlig ljudnivå är därför väldigt låg.

Fågelmatning

Vill du mata småfåglar bör det ske till exempel i en utplacerad hög fågelfröautomat eller genom upphängda talgbollar gömda i buskage en bit ifrån fastigheten.

Det är förbjudet att kasta eller lägga ut fågelmat på sådant sätt att det kan påverka människors hälsa och miljön, exempelvis genom att maten lockar till sig skadedjur. Även om det är småfåglar som matas så lockas måsar, duvor och även råttor dit av tillgången på mat.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, tel 040-34 35 15.
E-post: miljo@malmo.se
Telefon- och besökstider: Vardagar kl 9-12, 13-15.30.

Postadress: Miljöförvaltningen, Malmö stad, 205 80 Malmö
Besöksadress: Miljöförvaltningen Bergsgatan 17, Malmö

sv