$left
$middle

Båtplatser

Malmö stad administrerar och tillhandahåller förtöjningsplatser för fritidsbåtar i kanalen och Västra Hamnen. Vi har totalt 110 stycken platser i våra hamnområden. Om du är intresserad av att arrendera (hyra) en plats måste du registrera dig i vårt kösystem. Du ska också registrera dig i kön om du redan har en båtplats men vill byta till en mindre eller större. En fritidsbåt är ett fartyg som används som för fritidsändamål. Vattenskoter jämställs inte med fritidsbåt.

Båtplatserna upplåts som lägenhetsarrenden till privatpersoner.

Båtplatser i kanalen

I kanalen upplåter vi 21 stycken förtöjningsplatser utmed Citadellsvägen och 36 stycken platser längs Västra och Östra Älvgatan.

Bredd förtöjningsplats

Pris helår

2,0 meter

3 500 kr inkl. moms

Båtplatser kanalen

OBS! Förtöjningsplatserna i kanalen påverkas av en ombyggnation i området fram till år 2026. Under denna tid kommer vi endast upplåta platser längs Citadellsvägen. Platserna vid Östra och Västra Älvgatan är under denna tid inte tillgängliga.

Medelvattenstånd i kanalen

Vid ett medelvattenstånd är vattendjupet cirka 1 meter. Det är varje båtägares skyldighet att kontrollera aktuellt vattenstånd gentemot djupgående på sin farkost eftersom vattennivån varierar.

Båtplatser i Västra hamnen

I Turbinhamnen i Västra hamnen finns plats för större båtar, platserna är mellan 3–5 meter breda. Vi upplåter totalt 53 stycken platser.

Bredd förtöjningsplats

Pris helår inkl. moms

3,0 meter

8 600 kr

3,5 meter

9 500 kr

4,0 meter

10 400 kr

4,5 meter

11 200 kr

5,0 meter

12 100 kr

Båtplatser Västra hamnen

Servicefrågor för båtägare i Västra hamnen

Om du har en båtplats i Västra hamnen och har frågor rörande elkort, vatten och elstolpar med mera kan du ställa din fråga eller göra en felanmälan via vår felanmälningstjänst.

Medelvattenstånd i Västra hamnen

Vid ett medelvattenstånd är vattendjupet cirka 2 meter. Det är varje båtägares skyldighet att kontrollera aktuellt vattenstånd gentemot djupgående på sin farkost eftersom vattennivån varierar.

Avtalstider för båtplatser

Alla våra avtal tecknas per helår med en uppsägningstid på en månad och en förlängningstid på ett år. Om du som arrendator inte säger upp avtalet i rätt tid förlängs det per automatik.

Vinterförvaring

Det finns inga uppläggningsplatser för vinterförvaring av båtar i Västra hamnen och kanalen. Det är dock tillåtet att ha i båten vintertid men kommunen håller inte hamnarna isfria. Ansvaret ligger på dig som båtägare att avgöra om båten kan ligga i.

Dagplats i gästhamnen i Västra hamnen

En dagplats i gästhamnen kostar 150 kronor och betalas via mobilappen GoMarina.

Med appen betalar du din hamnavgift samt eventuellt andra produkter och tjänster i hamnen. Betalningen görs med ett kreditkort som du registrerar i appen.

  • I gästhamnen finns det tillgång till el och vatten. Detta ingår i avgiften.
  • Det finns toaletter, duschar och tvättmaskin i anslutning till gästhamnen. När du betalar via appen får du en kod som du använder för att komma in.
  • Latrintömning.
Hamnkontorets öppettider

15 maj–15 juni

Måndag–söndag klockan 07.30–09.00 och 15.30–17.30.

16 juni–15 augusti

Måndag–söndag klockan 07.30–09.00 och 18.00–20.00.

16 augusti–15 september

Måndag–söndag klockan 15.30–17.30.

Under vinterhalvåret bemannas hamnkontoret sista torsdagen varje månad klockan 16.00–18.00.

Just nu finns ingen fungerande dator på hamnkontoret i Västra hamnen. Det innebär att vi inte kan ladda några elkort. Därför är nu strömmen påslagen på samtliga laddstolpar tills vidare.

Fler hamnar i Malmö stad

Det finns fler hamnar än dem Malmö stad ansvarar för. Kontakta respektive hamn för upplysning och priser:

sv