$left
$middle

Båtplatser

Malmö stad administrerar och tillhandahåller förtöjningsplatser för fritidsbåtar i kanalen och Västra Hamnen. Vi har för närvarande 74 stycken platser i våra hamnområden. Det finns också en gästhamn i Turbinhamnen i Västra Hamnen.

Arrendera en båtplats

Om du är intresserad av att arrendera (hyra) en plats måste du registrera dig i Malmö stads kösystem. Du ska också registrera dig i kön om du redan har en båtplats men vill byta till en mindre eller större båtplats. En fritidsbåt är ett fartyg som används för fritidsändamål. Vattenskoter räknas inte som fritidsbåt.

Båtplatserna upplåts som lägenhetsarrenden till privatpersoner.

Båtplatser i kanalen

Båtplatserna vid Östra och Västra Älvgatan inte tillgängliga fram till 2026

Förtöjningsplatserna i kanalen påverkas av en ombyggnation i området fram till år 2026. Under denna tid kommer vi endast upplåta platser längs Citadellsvägen. Platserna vid Östra och Västra Älvgatan är under denna tid inte tillgängliga.

I kanalen upplåter vi för närvarande 21 stycken förtöjningsplatser utmed Citadellsvägen och 36 stycken platser längs Västra och Östra Älvgatan.

Bredd förtöjningsplats

Pris helår

2,0 meter

3 500 kr inkl. moms

Båtplatser kanalen

Medelvattenstånd i kanalen

Vid ett medelvattenstånd är vattendjupet cirka 1 meter. Det är varje båtägares skyldighet att kontrollera aktuellt vattenstånd gentemot djupgående på sin farkost eftersom vattennivån varierar.

Båtplatser i Västra hamnen

I Turbinhamnen i Västra hamnen finns plats för större båtar, dessa platser är mellan 3 och 5 meter breda. Vi upplåter totalt 53 stycken platser.

Bredd förtöjningsplats

Pris helår inkl. moms

3,0 meter

8 600 kr

3,5 meter

9 500 kr

4,0 meter

10 400 kr

4,5 meter

11 200 kr

5,0 meter

12 100 kr

Båtplatser Västra hamnen

Servicefrågor för båtägare i Västra hamnen

Om du har en båtplats i Västra hamnen och har frågor eller synpunkter kring tillgång till el, vatten eller servicen i övrigt kan du ställa din fråga eller göra en felanmälan via vår felanmälningstjänst.

Medelvattenstånd i Västra hamnen

Vid ett medelvattenstånd är vattendjupet cirka 2 meter. Det är varje båtägares skyldighet att kontrollera aktuellt vattenstånd gentemot djupgående på sin farkost eftersom vattennivån varierar.

Avtalstider för båtplatser

Alla våra avtal tecknas per helår med en uppsägningstid på en månad och en förlängningstid på ett år. Om du som arrendator inte säger upp avtalet i rätt tid förlängs det per automatik.

Vinterförvaring

Det finns inga uppläggningsplatser för vinterförvaring av båtar i Västra hamnen eller kanalen. Det är däremot tillåtet att ha båten i vattnet vintertid, men kommunen håller inte hamnarna isfria. Ansvaret ligger på dig som båtägare att avgöra om båten kan ligga i.

Gästhamn i Turbinhamnen

I Turbinhamnen (i Västra hamnen) bor ni med havet som närmsta granne. I den yttre delen av hamnen finns platser för gästande båtar. Här kan båtar som erlägger dagsavgift eller önskar stanna flera nätter, dock max sju dygn åt gången, lägga till. För gästande båtar som enbart stannar ett dygn gäller även röd/grön skyltning i hamnen, där Malmö stad upplåter fasta båtplatser.

Gästhamnen är avsedd att användas av fritidsbåtar. Fritidsbåtar är fartyg som används för fritidsändamål, kommersiell verksamhet är inte tillåten. Vattenskoter räknas inte som fritidsbåt.

Dygnsavgift och betalning

I dygnsavgiften ingår tillgång till vårt servicehus med faciliteter som toalett, dusch och tvättstuga. Du har även möjlighet att köpa till tillgång till el via laddningsstolpar i hamnen. Utcheckningstiden är 11.00.

Du använder hemsidan Tallyweb för att betala för en gästplats.

Service i Turbinhamnen

I hamnen finns även en servicebrygga med tillgång till vatten och latrintömning. Båten får inte lämnas obemannad vid denna brygga.

Bemanning och tillsyn

Gästhamnen är inte bemannad, men Malmö stad utför daglig tillsyn av hamnen under perioden 15 maj – 15 september.

Frågor, synpunkter eller felanmälningar 

För frågor, synpunkter eller felanmälningar på gästhamnen kontakta Malmö stads kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.

Relaterade sidor

Kontakta oss

sv