$left
$middle

Båtramp

Vid Vaktgatan på Limhamn finns en allmän båtramp som kan användas utan kostnad av alla för att sjösätta fritidsbåtar. Mellan 31 maj och 15 september är den avstängd och kan inte användas.

Båtrampen uppfyller inte de krav som krävs för att vara öppen året runt utan att skapa trafik- och säkerhetsproblem vid det närliggande bostadsområdet. Därför är båtrampen stängd under sommaren, strax efter sjösättningsperioden och fram till tidpunkten för båtupptagning.

Andra alternativ för att sjösätta sin fritidsbåt

Du kan ta kontakt med någon av de småbåtshamnarna som finns i Malmö och fråga om du kan använda en av deras båtrampar för att sjösätta din fritidsbåt under tiden rampen är avstängd.

Den lilla sjösättningsrampen på Glasbrukskajen är inte anpassad för bilar.

Karta

Kontakta oss

sv