$left
$middle

Växtlighet som skymmer sikten på din tomt

Om du bor i villa är det viktigt att växtlighet inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar och vägmärken.

Tänk på att häckar och buskar ska växa innanför ditt eget tomtområde. Växer de utanför finns risken att de tvingar ut fotgängare och cyklister på gatan, vilket ökar risken för trafikolyckor.

Sikt vid utfart

Vid utfart bör dina växter inte vara högre än 80 cm. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Hörntomt

Har du hörntomt gäller höjden 80 cm i minst 10 meter åt vardera
hållet, från hörnet räknat. Det är oavsett om tomten ligger vid en gata, gång- eller cykelväg.

Tänk på höjden

Ha också den fria höjden i åtanke när du planterar nya växter. Placera stora träd och buskar minst 2 meter innanför tomtgränsen, och mindre växter minst 60 cm innanför.

Fråga gärna på en plantskola hur utvecklingen av just din art ser ut. Då är det lättare att plantera växten på ett lagom avstånd från tomtgränsen.

Beskärning

Du får inte utföra beskärning som är till skada för växtlivet. Beskärning får inte heller göras för att uppfylla enskilda önskemål, till exempel att ta ner träd på grund av att de skuggar eller fäller sina löv på intilliggande hus.

Fastighets- och gatukontoret har ansvar för växtlighet på allmän platsmark och du som fastighetsägare på tomtmark.

Läs mer

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv