$left
$middle

Flygfoto

Flygfoto finns över hela kommunen. I stadsatlasen kan du titta på foton och snedbilder över staden.

Flygfotona används som underlag för planarbete, informationsbroschyrer eller i utredningar. Nyfotografering av kommunen sker vartannat år. Över kommunen finns också fotograferat så kallade snedbilder i perspektiv.

Fotokarta

En fotokarta är en flygbild som har korrigerats för att få en enhetlig skala och som sedan har anpassats till samma koordinat-system som övriga kartor i kommunen. Fotokartan kan tjäna som bakgrund för att visa annan kartinformation som till exempel fastighetsgränser, byggnader och ledningar.

Kontakta oss om du är intresserad av en fotokarta.

Kontakta oss

sv