$left
$middle

Kartprodukter

Här hittar du information om olika kartprodukter såsom primärkarta, stadskarta och fastighetskarta med flera.

Alla kartprodukterna är kommuntäckande och producerade med digital teknik och kan levereras i olika digitala format. Du erhåller en digital fil och får på egen hand ombesörja utskrift av kartan om du så önskar.

De flesta av kartprodukterna tillhandahålles gratis. Övriga kartprodukter kan beställas mot avgift enligt gällande taxa.

Se handläggningskostnad i tabell D1 i "Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet".

Med hjälp av våra webbkartor kan du söka efter adresser och platser i Malmö eller information om t.ex. förskolor, idrottsanläggningar och befolkningsstatistik.

Är du intresserad av historiska kartor?

I ritnings- och kartarkivets samling av historiska kartor finns till exempel stadskartor, utgångna stadsplaner och äldre tomtmätningar.

Kontakta oss

sv