$left
$middle

Kartprodukter

Här hittar du information om olika kartprodukter såsom primärkarta, stadskarta och fastighetskarta med flera.

Alla kartprodukterna är kommuntäckande och producerade med digital teknik och kan levereras i olika digitala format, utritade eller som tryckt produkt.

Vissa av kartprodukterna tillhandahålles gratis. Övriga kartprodukter kan beställas mot avgift enligt gällande taxa.

Med hjälp av våra webbkartor kan du söka efter adresser och platser i Malmö eller information om t.ex. förskolor, idrottsanläggningar och befolkningsstatistik.

Är du intresserad av historiska kartor?

I ritnings- och kartarkivets samling av historiska kartor finns t.ex. stadskartor, utgångna stadsplaner och äldre tomtmätningar.