$left
$middle

Beställ fastighetsinformation

I fastighetsregistret finns samlat information om bland annat landets alla fastigheter, samfälligheter, rättigheter och ägare.

För frågor om fastighetsägare, fastighetsbeteckning, fastighetsstorlek eller adress kopplat till en fastighet – kontakta Malmö stad på e-post malmostad@malmo.se eller på telefon 040-34 10 00.

För övriga frågor kontakta lantmäterimyndigheten i Malmö stad på e-post sbk.klm@malmo.se eller Malmö stad på telefon 040-34 10 00 mellan klockan 09.00–12.00 på vardagar.

Under veckorna 27–32 (den 3 juli–11 augusti) har lantmäterimyndigheten telefontid mellan klockan 09.00-11.00 varje vardag.

Fastighetsregistret

Fastighetsregistret innehåller bland annat följande fastighetsinformation:

  • ägare
  • fastighetsbeteckning
  • adress
  • storlek
  • rättigheter (servitut/nyttjanderätter)
  • detaljplaner
  • pantbrev
  • taxeringsvärde
  • lantmäteriförrättningar (pågående och avslutade)
  • gemensamhetsanläggningar.
sv