$left
$middle

Specialprodukter

Specialprodukter

Med underlag från stadskartans databas framställs varierande kartprodukter för tryck och digital användning. Kostnad enligt gällande taxa.

Se handläggningskostnad i tabell D1 i "Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet".

Exempel på sådana kartprodukter är:

  • Konferensinformation
  • Turistinformation
  • Företagsinformation
  • Temakartor
  • Reklam- och annan mediainformation
  • Statistikområden

Kontakta oss

sv