$left
$middle

Primärkarta

Primärkartan (ibland kallad baskarta eller grundkarta i andra kommuner) är en storskalig, detaljerad karttyp som visar fastighetsindelning och anläggningar på marken i hela kommunen. Du kan beställa utdrag från primärkartan både som pdf och dwg.

Kartan innehåller

  • byggnader
  • gator
  • vägar
  • markdetaljer
  • vattendrag med mera

Standard-pdf – kostnadsfri

Du kan beställa ett utdrag från primärkartan i form av standard-pdf som är ett enklare pdf-format. Denna pdf-fil är kostnadsfri, men har endast ett begränsat innehåll från primärkartan och är i formatet A3. Utdraget är anpassat för att vara ett underlag till situationsplan i bygglovsärenden.

Dwg-format eller pdf med utökad information – eventuell kostnad tillkommer

Dwg-filen innehåller alla företeelserna i primärkartan. En pdf med utökad information kan till exempel innebära att pdf:en innehåller höjdinformation eller har ett annat format än A3. Höjdinformation ingår inte i primärkartan utan beställs som ett tillägg.

Om du beställer dwg-fil eller pdf med utökad information kan det tillkomma en kostnad.

Kostnad för dwg-fil och pdf med utökad information

De allra flesta utdrag är kostnadsfria men om handläggaren behöver lägga ner extra tid på att ta fram utsnittet från primärkartan och eventuellt lägga på annan önskad information och/eller anpassning tillkommer en kostnad, vanligtvis rör det sig om 1 timmes arbetstid enligt gällande taxa.

Användningsområden

Primärkartan är utgångspunkten för all kartframställning i kommunen. I samhällsbyggnadsprocessen används primärkartan som grund för framtagande av detaljplan och som underlag för beslut och detaljerad planerings- eller projekteringsverksamhet. Kartan kan även användas som underlag till situationsplan i samband med bygglov.

Hur aktuell är primärkartan?

Kartan uppdateras endast i samband med förändringar, till exempel vid nybyggnadskartor, fastighetsbildningsåtgärder, detaljplanering och exploatering. En del områden kan därför ha mer aktuell information än andra områden.

Fastighetsindelning, byggnader och större gatu- och vägförändringar håller generellt en högre aktualitet, medan andra företeelser kan ha en lägre aktualitet. Kartan uppdateras både genom geodetisk inmätning i fält och digitalt genom kartering från ortofoton (enligt råd och anvisningar i HMK, Handbok i mät- och kartfrågor – Lantmäteriet).

Kontakta oss

sv