$left
$middle

Primärkarta

Primärkartan (ibland kallad baskarta eller grundkarta i andra kommuner) är en storskalig, detaljerad karttyp som visar fastighetsindelning och anläggningar på marken i hela kommunen. Du kan beställa utdrag från primärkartan i Malmö stad.

Kartan innehåller

  • byggnader
  • gator
  • vägar
  • markdetaljer
  • vattendrag med mera.

Standard-pdf – kostnadsfri

Du kan beställa ett utdrag från primärkartan i form av standard-pdf som är ett enklare pdf-format. Denna pdf-fil är kostnadsfri, men har endast ett begränsat innehåll från primärkartan och är i A-formatet A3. Utdraget är anpassat för att vara ett underlag till situationsplan i bygglovsärenden.

Dwg-format eller pdf med utökad information – kostnad tillkommer

Dwg-filen innehåller alla företeelserna i primärkartan. En pdf med utökad information kan till exempel innebära att pdf:en innehåller höjdinformation eller har ett annat A-format än A3. Höjdinformation ingår inte i primärkartan utan beställs som ett tillägg.

Om du beställer dwg-fil eller pdf med utökad information tillkommer en kostnad.

Kostnad för dwg-fil och pdf med utökad information

Vad din dwg-fil eller utökade pdf-fil kommer att kosta beror på hur mycket tid handläggaren behöver lägga ner på att ta fram utsnittet från primärkartan och eventuellt lägga på annan önskad information och/eller anpassning.

I normalfallet rör det sig om 1 timme, vilket kostar 938 kronor inklusive moms respektive 750 kronor exklusive moms. Kostnad för arbetstid styrs av stadsbyggnadsnämndens taxa, tabell 2.

Användningsområden

Primärkartan är utgångspunkten för all kartframställning i kommunen. I samhällsbyggnadsprocessen används primärkartan som grund för framtagande av detaljplan och som underlag för beslut och detaljerad planerings- eller projekteringsverksamhet. Kartan kan även användas som underlag till situationsplan i samband med bygglov.

Hur aktuell är primärkartan?

Kartan uppdateras endast i samband med förändringar, till exempel vid nybyggnadskartor, fastighetsbildningsåtgärder, detaljplanering och exploatering. En del områden kan därför ha mer aktuell information än andra områden.

Fastighetsindelning, byggnader och större gatu- och vägförändringar håller generellt en högre aktualitet, medan andra företeelser kan ha en lägre aktualitet. Kartan uppdateras både genom geodetisk inmätning i fält och digitalt genom kartering från ortofoton (enligt råd och anvisningar i HMK, Handbok i mät- och kartfrågor – Lantmäteriet).