Primärkarta

Primärkartan (ibland kallad baskarta eller grundkarta i andra kommuner) är en storskalig, detaljerad karttyp som visar fastighetsindelning och anläggningar på marken i hela kommunen. Du kan beställa utdrag från primärkartan i Malmö stad.

Kartan innehåller

  • byggnader
  • gator
  • vägar
  • markdetaljer
  • vattendrag med mera.

Standard-pdf – kostnadsfri

Du kan beställa ett utdrag från primärkartan i form av standard-pdf som är ett enklare pdf-format. Denna pdf-fil är kostnadsfri, men har endast ett begränsat innehåll från primärkartan och är i A-formatet A3. Utdraget är anpassat för att vara ett underlag till situationsplan i bygglovsärenden.

Dwg-format eller pdf med utökad information – kostnad tillkommer

Dwg-filen innehåller alla företeelserna i primärkartan. Om du beställer dwg-fil tillkommer en kostnad.

En pdf med utökad information kan till exempel innebära att pdf:en innehåller höjdinformation eller har ett annat A-format än A3.

Höjdinformation ingår inte i primärkartan utan beställs som ett tillägg.

Kostnad för dwg-fil

Vad din dwg-fil kommer att kosta beror på i vilken roll du beställer (om du exempelvis är student), hur stor area kartan ska täcka och om den ska innehålla höjdinformation (höjdkurvor eller höjdgrid). Kostnader anges exklusive moms.

Kostnad för pdf med utökad information

Vad din pdf-fil med utökad information kommer att kosta beror på i vilken roll du beställer (om du exempelvis är student), om du önskar ett annat A-format än A3 eller/och om du önskar någon form av tilläggsinformation. Tilläggsinformation utgörs vanligen av höjdinformation (höjdgrid eller höjdkurvor). Kostnaden för tillagd information är styrd av taxan.

Användningsområden

Primärkartan är utgångspunkten för all kartframställning i kommunen. I samhällsbyggnadsprocessen används primärkartan som grund för framtagande av detaljplan och som underlag för beslut och detaljerad planerings- eller projekteringsverksamhet. Kartan kan även användas som underlag till situationsplan i samband med bygglov.

Hur aktuell är primärkartan?

Kartan uppdateras endast i samband med förändringar, till exempel vid nybyggnadskartor, fastighetsbildningsåtgärder, detaljplanering och exploatering. En del områden kan därför ha mer aktuell information än andra områden.

Fastighetsindelning, byggnader och större gatu- och vägförändringar håller generellt en högre aktualitet, medan andra företeelser kan ha en lägre aktualitet. Kartan uppdateras både genom geodetisk inmätning i fält och digitalt genom kartering från ortofoton (enligt råd och anvisningar i HMK, Handbok i mät- och kartfrågor – Lantmäteriet).