$left
$middle

Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten i Malmö stad ansvarar för fastighetsbildningen inom kommunen. Du är välkommen att rådfråga oss om lantmäteriförrättning, fastigheter, gränser, servitut eller gemensamhetsanläggningar med mera.

Kontakta lantmäterimyndigheten

Du kan kontakta kommunala lantmäterimyndigheten
via e-post sbk.klm@malmo.se eller ringa Malmö stad på 040-34 10 00 mellan klockan 09.00-12.00, måndag-onsdag och fredag. Mellan dessa tider kan du nå oss på kommunala lantmäterimyndigheten. Ringer du utanför telefontid kan du meddela att du vill bli uppringd av lantmäterimyndigheten.

För snabbare hjälp vid enklare frågor

Kontakta Malmö stad via e-post malmostad@malmo.se eller på telefon
040-34 10 00 om ditt ärende gäller

  • fastighetsbeteckning
  • fastighetsägare
  • fastighetsstorlek/areal
  • beställning av utdrag ur fastighetsregistret
  • adress kopplat till en fastighet.

Övrig service

Lantmäterimyndigheten kan förutom förrättningsarbeten även hjälpa dig med nedanstående. För samtliga uppdrag utgår stadsbyggnadsnämndens fastställda timtaxa.

Fastighetsutredning

Utredning av vilka förhållanden som gäller för en eller flera fastigheter.

Bildande av samfällighetsförening

En samfällighetsförening bildas genom att Lantmäteriet håller ett sammanträde där delägarna i gemensamhetsanläggningen utser styrelse och antar stadgar (i allmänhet används Lantmäteriets normalstadgar).

sv