$left
$middle

Stadskarta

Stadskartan är en småskalig karta där kartinformationen har begränsats för att kunna presentera ett större geografiskt område. Kartprodukter kan erhållas i varierande skala och i både digitalt och analogt format. Kartans databaser ajourföres kontinuerligt.

Väggkarta

Väggkartan kan fås i färg eller gråskala och tas fram efter beställning. Det finns två standardformat:

Översiktskarta i skala 1:11 000
Innehåller byggnader, kvartersnamn, gatunamn och adressnummer. Storleken är 156 x 144 cm. Kostnad utskriven 1134 kr inkl moms (907 kr exklusive moms). Kartan kan fås monterad på kapaskiva för kostnaden 2464 kr inkl moms (1971 kr exklusive moms).

Exempel på utsnitt 1:11 000

Översiktskarta i skala 1:20 000
Innehåller offentliga byggnader, områdesnamn och namn på större vägar. Storleken är 90 x 83 cm. Kostnad utskriven 1003 kr inkl moms (802 kr exklusive moms). Kartan kan fås monterad på kapaskiva för kostnaden 1603 kr inkl moms (1282 kr exklusive moms).

Exempel på utsnitt 1:20 000

Stadskarta/flygfoto 70 x 100 cm

Stadskartan och flygfotot är i färg och trycks på fotopapper. Delar av kommunen är infällda i kartan. Båda tas fram efter beställning.

Översiktskarta i skala 1:15 000
Innehåller byggnader, delområden och gatunamn.  Storleken är 70 x 100 cm, kostnad 530 kr inklusive moms (424 kr exkl moms).

Flygfoto från 2016 i skala 1:15 000
Storleken är 70 x 100 cm, kostnad 530 kr inkl moms (424 kr exklusive moms).

Utdrag från stadskartan

Det går bra att beställa ett anpassat utdrag (digitalt/analogt) över önskat område från stadskartan. Det finns även möjligheter att komplettera kartan med olika typer av tilläggsinformation. Se vidare under "Specialprodukter".

sv