$left
$middle

Stomnät, polygonpunkter och höjdfixar

Malmö stad har ett heltäckande stomnät i plan och ett i höjd. Stomnätet består av stompunkter, det vill säga cirka 6500 polygonpunkter i plan samt 1100 fixar i höjd med noggrannhet enligt Handbok i mät- och kartfrågor.

Stompunkterna används vid mätning i samband med all kartläggning i staden. Gator, ledningar, fastighetsgränser, byggnader och anläggningar över och under mark mäts in med stompunkterna som utgångspunkter.

Du som är byggaktör kan beställa information från stomnätet för att kunna sätta ut anläggningsdetaljer i samband med byggande av järnväg, tunnlar, broar med mera.

Vad är stomnät och stompunkter?

Ett geodetiskt stomnät är ett nät av stompunkter som är lägesbestämda genom beräkning av mätning av vinklar, höjdskillnader och avstånd mellan punkterna eller med statiskmätning från GNSS.

En stompunkt kan till exempel vara ett rör eller rör med dubb som är nedslaget i marken, en bricka som är nedfräst i asfalten med en centrumpunkt i triangeln eller en ståldubb i en betongsockel. Det kan också vara en stålplatta i en vägg eller, för de enklaste markeringarna, bara en stålspik i asfalt. I gatorna känns punkterna igen genom att de ofta finns under ett litet järnlock med en triangel

Gemensamt för stompunkterna är att de genom noggrann mätning har lägesbestämts i ett koordinatsystem. 

Rapportera saknade och skadade stompunkter

Mejla till sbk.matningsenheten@malmo.se om du upptäcker saknade eller skadade stompunkter.

Malmö stads koordinat- och höjdsystem för stomnätet

Malmö stad använder sedan 2008 det nationella plana referenssystemet Sweref 99 med projektionen 13:30. Projektionen är 13°30¨ öster om Greenwich till skillnad från Sweref 99 TM som ligger 15°00¨ öster om Greenwich.

Malmö stad har från och med den 1 januari 2011 övergått till det nationella höjdsystemet RH2000. Det är viktigt att tänka på att projekt fortfarande kan ligga kvar i de gamla koordinatsystemen.

Sambandet mellan Malmö lokala höjdsystem och RH 2000 är:

  • 1 meter i Malmö lokala = 0.951 meter i RH 2000
  • 1 meter i RH 2000 = 1.049 meter i Malmö lokala

Transformationssambandet mellan Malmö lokala plansystem och Sweref 99 13:30 kräver restfelsinterpolering och bör göras av Malmö stadsbyggnadskontor.

Transformationssamband mellan nationella och globala koordinatsystem finns.

Noggrannhet gällande stompunkternas koordinater 

Kraven på noggrannhet är mycket höga eftersom minsta möjliga osäkerhetsnivå behövs exempelvis vid utbyggnad av infrastrukturen i staden.

I Malmö stad ligger osäkerhetsnivån på under 5 millimeter lokalt.

Läs mer

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv