$left
$middle

Elbil och solceller

Många är intresserade av elbil just i kombination med solceller. Prognoser visar på att andelen laddhybrider och elbilar kan utgöra över 80 procent av nybilsförsäljningen innan år 2030, enligt vissa 90 procent redan år 2025. Det är en bra kombination eftersom det håller nere kostnaderna för det ökade elbehov som elbilen medför. Här går vi igenom sådant att ta hänsyn till om du vill ladda en elbil med egen solel.

Laddbox

Vill du att elen till elbilen ska komma just från solcellerna behövs en laddbox som är kopplad till solcellernas växelriktare. Laddbox är en säker laddlösning som rekommenderas av Elsäkerhetsverket. Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning ur vanliga eluttag av säkerhetsskäl, då det är en brandrisk.

Utöver säkerhetsaspekten är laddning med laddbox billigare och snabbare än laddning i eluttag. I laddboxar kan funktionen lastbalansering vara inbyggd. Lastbalansering gör det möjligt att anpassa elförbrukningen i laddboxen så att fastighetens huvudsäkring inte överskrids.

Laddning med solel

Solceller producerar el dagtid när solen lyser. Dagtid är det vanligt att elbilen inte står hemma, ofta laddas den på natten. Är du intresserad av att kombinera solelsproduktion med elbilsladdning kan det göras på olika sätt.

  • En möjlighet är att sälja överskottsel från solcellerna dagtid och köpa el till elbilen nattetid. Vid tillfällen då elbilen står hemma dagtid kan den laddas med solel. Ofta krävs tekniska lösningar för att använda den egna solelen till just bilen, se punkter nedan.
  • Står bilen hemma dagtid kan laddning matchas med solelsproduktion. Det kan göras manuellt eller med en smart laddbox där det går att välja om elen kommer från nätet eller solcellerna.
  • Med ett batteri går det att lagra solelsöverskott från dag till kväll. Det är tekniskt möjligt att styra batteriets användning till bilen.

Elbilen kan i och med dess eget batteri ses som en lagringsenhet i sig. Med teknologin Vehicle to Home kan elbilen omväxlande förse hushållet med el, omväxlande lagra el från exempelvis solceller eller nätet. Tekniken är under utveckling och ställer krav på tekniken i både bil, laddbox, elmätare, med mera.

Ekonomi

Det sparar pengar att använda egenproducerad solel till elbilen istället för köpt el. Att ladda bilen hemma när solen lyser eller lagra solelsöverskott över dygnet gör dessutom att egenanvändningen av solel ökar. Motivet till en ökad egenanvändning är att det är mer fördelaktigt att nyttja elen själv än att sälja den till elbolaget. Med energilagring kan behovet av köpt el minska när elen är som dyrast.

Privatpersoner som investerar i system för nätanslutna solceller, lagring av egenproducerad el eller laddningspunkter för elfordon, har möjlighet att ansöka om en skattereduktion på 50 procent av kostnaden för arbete och material. Takbeloppet är 50 000 kronor per person och år. Skattereduktion är tillgänglig för installationer som är utförda och betalade tidigast 1 januari 2021.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv