$left
$middle

Så skaffar du solenergi

1. Välj solel eller solvärme

Solens strålar kan användas till antingen solel eller solvärme. Om du har svårt att välja mellan solel och solvärme kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

2. Bestäm plats och storlek

Använd solkartan för att hitta var på din fastighet som det är bäst solpotential. Tak mot sydväst till sydost är bäst och lutningar mellan 20 och 60 grader ger högst utbyte. Om ditt tak har svag lutning, 30 grader eller mindre, och är vänt mot öst och väst, kan du lägga solceller på båda takhalvorna.

Hur stor anläggning som är lämpligt beror på fysiska förutsättningar samt ekonomiska och estetiska aspekter.

3. Kontakta nätägaren

Om du har tänkt skaffa en anläggning för solel bör du kontakta din nätägare och fråga vad som gäller för inkoppling där du bor. I Malmö är det E.ON som äger elnätet.

4. Räkna på ekonomin

Med hjälp av kartan kan du få en indikation på vad det kan komma att kosta.

Ta reda på vilka bidrag som du kan söka.

5. Undersök om du behöver bygglov

I många fall behövs det inget bygglov för solenergianläggning men det bästa är att kontakta Malmö stads stadsarkitektavdelning för att ta reda på vad som gäller för just dig.

6. Hitta en leverantör

Det finns många leverantörer av solenergi, både i Malmöområdet, i Skåne och nationellt. 

Om du sätter upp en solcellsanläggning själv måste du anlita en behörig elektriker till elinstallationen, som är relativt enkel. Den behöriga elektrikern ska anmäla till elnätsägaren i ditt område.

Tips när du väljer leverantör

7. Kombinera smart

Om du ska skaffa en solenergianläggning kan det vara smart att passa på att kombinera med andra åtgärder, till exempel grönt tak eller tak- eller fasadbyte.

Olika åtgärder att kombinera solenergianläggningen med

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv