$left
$middle

Solkartan – se hur mycket solenergi din byggnad kan ge

Med hjälp av Solkartan kan du få svar på hur potentialen för solenergi ser ut på just din byggnad utifrån bland annat hur stor del av taket du vill täcka, takvinkel och väderstreck.

Med hjälp av kartan kan du se vilka delar av byggnaden som har mest solinstrålning och ungefär hur mycket energi som kan produceras under ett år. Beräkningarna ska ses som en uppskattning. Kartan är baserad på data från juni 2017, solpotentialen kan i dagsläget därför inte visas på fastigheter byggda efter mätningen.

Solkartan har tagits fram med stöd från Energimyndigheten.

Så använder du tjänsten

Det finns två sätt att räkna ut solpotentialen på.

Välj hus

  1. Klicka på "Välj hus".
  2. Leta upp fastigheten du vill räkna ut potentialen på, antingen genom att söka eller genom att zooma och dra.
  3. Klicka på fastigheten. Om du har använt sökfunktionen, kommer det nu att finnas två markörer.

Rita yta

  1. Klicka på "Rita yta"
  2. Skapa en yta genom att klicka på olika punkter. Du ska börja och sluta på samma ställe.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv