$left
$middle

Bidrag att söka för dig som installerar solenergi

Det finns flera olika stöd du kan söka när du installerar solenergi.

Grönt skatteavdrag

Den 1 januari år 2021 träder nya regler för statligt solcellsstöd ikraft. Det tidigare solcellsstödet finns inte längre att söka, i stället inrättas ett grönt skatteavdrag enbart för privatpersoner.

Skattereduktionen utformas med en fakturamodell som liknar den som finns för rut- och rotavdrag så att köparna kan ta del av skattelättnaden direkt vid köpet. Man behöver alltså inte som privatperson ligga ute med pengar vid en investering av solcellsanläggning. Skattereduktionen är 15 procent och ges på kostnaden för både arbete och material.

Observera att övriga målgrupper såsom företag, bostadsrättsföreningar och kommuner står utan möjlighet att erhålla investeringsstöd för solceller.

Skattereduktion för överskottsel

Du kan få skattereduktion för den överskottsel som matas ut på elnätet. Du som solelsproducent kan få 60 öre per kilowattimme i skattereduktion, dock max 18 000 kronor per år eller 30 000 kilowattimme per år.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv