$left
$middle

K-märkta hus och byggnadsvård

En byggnad med kulturhistoriskt värde kan få olika typer av skydd som med ett samlingsbegrepp brukar kallas "k-märkning". Du som äger en sådan byggnad bör bland annat se till att den vårdas och renoveras varsamt, med material och metoder som bidrar till att byggnadens karaktärsdrag inte förstörs.

Har du frågor om ditt hus eller allmänt om byggnadsvård kan du skicka in dem till kulturmiljo@malmo.se.

Om din fråga rör ändring av byggnad med kulturvärde kan du skicka in den via tjänsten nedan.

Plan- och bygglagens bestämmelser gäller

Det finns många värdefulla byggnader som inte är k-märkta. Det betyder inte att dessa byggnader kan hanteras hursomhelst. Oavsett om du äger ett hus som är k-märkt eller inte så gäller plan- och bygglagens (PBL) bestämmelser. Bestämmelserna säger att ändringar av en byggnad ska utföras varsamt och att särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte får förvanskas.

För att förtydliga innebörden av varsamhetskravet i PBL har Malmö stad preciserade bestämmelser i detaljplanen.

Kravet på varsamhet i PBL

Kravet på varsamhet i PBL syftar till att tillvarata byggnadens värden, det vill säga positiva eller på andra sätt bevarandevärda egenskaper oberoende av husens ålder.

Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag. Det kan avse sådant som byggnadsmaterial, takutformning, färgsättning, form och byggnadens samspel med omgivningen. Även inredningsdetaljer som till exempel kakelugnar, skåpsnickerier, dörrar och paneler ska behandlas med varsamhet.

Bestämmelser i detaljplanen – Q, q och k

Du kan ta reda på om du bor i ett hus med kulturvärde genom att läsa detaljplanen för området. I detaljplanen markeras värdefulla byggnader med bokstäver. Varje bokstav motsvarar särskilda bestämmelser för byggnaden.

Byggnadsvård

Byggnadsvård handlar om att vårda äldre byggnader, exempelvis genom varsam renovering där man utgår från byggnadens karaktär. Tänk på att både utsidan med fasad och tak samt insidan har betydelse för bedömningen av det kulturhistoriska värdet på en byggnad.

Som husägare bör du alltid studera byggnaden och ta reda på dess historia. Eftersom kraven på en byggnad förändras över tid är det också klokt att vid renoveringar göra ingrepp som i framtiden är möjliga att återställa.

Kontakta en antikvarie

Rådgör gärna med en antikvarie – exempelvis via tjänsten ovan – på ett tidigt stadium för att avgöra vad som är typiskt för huset. När en byggnadsdel eller ett material måste bytas ut och det inte finns exakt samma att köpa får man hitta lämpliga ersättningar som gör att byggnadens karaktär ändå bibehålls. Att enbart se till lägsta pris är inte alltid lönsamt på sikt.

Dokumentera det du gör med byggnaden

Dokumentera det du gör i din byggnad vid en renovering eller mer omfattande underhåll. Ta foton, beskriv vad som gjorts och vilka material som använts. Dokumentationen kommer vara av stor vikt både för dig själv, om du behöver åtgärda något mer i framtiden, eller för en framtida ägare.

Läs mer

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv