$left
$middle

K-märkta hus och byggnadsvård

En byggnad med kulturhistoriskt värde kan få olika typer av skydd som med ett samlingsbegrepp brukar kallas "k-märkning". Du som äger en sådan byggnad bör bland annat se till att den vårdas och renoveras varsamt, med material och metoder som bidrar till att byggnadens karaktärsdrag inte förstörs.

Har du frågor om ditt hus eller allmänt om byggnadsvård kan du skicka in dem till kulturmiljo@malmo.se.

Om din fråga rör ändring av byggnad med kulturvärde kan du skicka in den via tjänsten nedan.

Plan- och bygglagens bestämmelser gäller

Det finns många värdefulla byggnader som inte är k-märkta. Det betyder inte att dessa byggnader kan hanteras hursomhelst. Oavsett om du äger ett hus som är k-märkt eller inte så gäller plan- och bygglagens (PBL) bestämmelser. Bestämmelserna säger att ändringar av en byggnad ska utföras varsamt och att särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte får förvanskas.

För att förtydliga innebörden av varsamhetskravet i PBL har Malmö stad preciserade bestämmelser i detaljplanen.

Bestämmelser i detaljplanen – Q, q och k

Du kan ta reda på om du bor i ett hus med kulturvärde genom att läsa detaljplanen för området. I detaljplanen markeras värdefulla byggnader med bokstäver. Varje bokstav motsvarar särskilda bestämmelser för byggnaden.

Byggnadsvård

Byggnadsvård handlar om att vårda äldre byggnader, exempelvis genom varsam renovering där man utgår från byggnadens karaktär. Tänk på att både utsidan med fasad och tak samt insidan har betydelse för bedömningen av det kulturhistoriska värdet på en byggnad.

Som husägare bör du alltid studera byggnaden och ta reda på dess historia. Eftersom kraven på en byggnad förändras över tid är det också klokt att vid renoveringar göra ingrepp som i framtiden är möjliga att återställa.

Läs mer

sv