$left
$middle

Tillbyggnad

En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Exempel på tillbyggnad är uppförande av uterum eller en takkupa. En tillbyggnad kräver som regel bygglov.

Att bygga till en byggnad kräver som regel alltid bygglov. Det är viktigt att du tar fram bra underlag för det aktuella projektet. Det kommer ställas krav på att

  • din byggnad ska anpassas till stads- och landskapsbilden
  • byggnaden utförs med god form-, färg- och materialverkan
  • tillbyggnaden innebär ett varsamt tillägg till den befintliga byggnaden.

För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från bygglovsplikt för tillbyggnad enligt reglerna för attefallsåtgärder.

Handlingar att bifoga till bygglovsansökan

  • situationsplan eller förenklad nybyggnadskarta
  • fasadritning
  • planritning
  • eventuellt kontrollansvarig och kontrollplan
  • eventuellt tekniska handlingar (till exempel konstruktionsritning)

Tänk på att det inte räcker att fotografera av ritningar. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, redovisa den önskade åtgärden och ha aktuella uppgifter i ritningshuvud. Gå gärna in och se på våra exempelritningar.

Kontakta oss

sv