$left
$middle

Altan

En altan är ett byggnadsverk utan tak och väggar. Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda.

Altaner i marknivå eller i närheten av marknivå kräver inte bygglov. 

Om altanen däremot är högre än 1,2 meter från intilliggande marknivå krävs generellt bygglov, men inte på en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbostadshus om följande krav är uppfyllda:

  • Altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset.
  • Altanen är max 1,8 meter hög.
  • Altanen placeras inte närmare gränsen än 4,5 meter, eller att grannen har gett medgivande för placering närmare gränsen.
  • Altanen placeras inte på en fastighet eller inom ett bebyggelseområde som är kulturhistoriskt särskilt värdefull.

Observera särskilt när altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under. Då ökar avståndet till marknivån, vilket gör att du kan behöva ansöka om bygglov.

Handlingar att skicka in vid bygglovsansökan

När du vill ha bygglov för att bygga en altan behöver du skicka in handlingarna nedan.

  • situationsplan
  • planritning
  • fasadritning
sv