$left
$middle

Uterum

Att bygga ett uterum, vinterträdgård eller liknande kräver bygglov. Uterummet räknas som en tillbyggnad om det uppförs i anslutning till ditt hus, och som en nybyggnad om det uppförs fristående.

Du ska till exempel ansöka om bygglov om du

  • ska bygga ett helt nytt uterum med nya väggar och nytt tak

Vissa undantag från bygglovsplikt för en- och tvåbostadshus

För dig som bor i en- och tvåbostadshus finns även vissa undantag från bygglovsplikt enligt reglerna för attefallsåtgärder.

Det finns även speciella regler för friggebodar. Här finns mer information: Boverket – Friggebod (PBL Kunskapsbanken).

Om du inte kan bygga inom regelverket för friggebod eller attefallsreglerna är det bygglovspliktigt att bygga uterum eller liknande.

Handlingar att bifoga till bygglovsansökan

  • situationsplan
  • fasadritning
  • planritning
  • eventuellt kontrollansvarig och kontrollplan
  • eventuellt tekniska handlingar (till exempel konstruktionsritning)

Tänk på att det inte räcker att fotografera av ritningar. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, redovisa den önskade åtgärden och ha aktuella uppgifter i ritningshuvud. Gå gärna in och se på våra exempelritningar.

Kontakta oss

sv