$left
$middle

Skärmtak

Att bygga ett skärmtak räknas som tillbyggnad och kräver bygglov. Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du i vissa fall bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer utan bygglov.

Då behöver du ansöka om bygglov

 • Om du har ett flerbostadshus.
 • Om du har en kolonistuga.
 • Om du vill placera ditt skärmtak närmare än 4,5 meter från tomtgränsen och grannarna inte ger sitt tillstånd.
 • Om du vill placera ditt skärmtak närmare än 4,5 meter från tomtgränsen och tomten gränsar mot allmän mark som till exempel gata, park eller cykelväg.
 • Om det finns krav på bygglov i detaljplanen.

Handlingar att bifoga till bygglovsansökan

 • situationsplan
 • fasadritning
 • planritning
 • eventuellt kontrollansvarig och kontrollplan
 • eventuellt tekniska handlingar (till exempel konstruktionsritning)

Tänk på att det inte räcker att fotografera av ritningar. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, redovisa den önskade åtgärden och ha aktuella uppgifter i ritningshuvud. Gå gärna in och se på våra exempelritningar.

Då behöver du inte ansöka om bygglov

 • Om det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Om skärmtaket tillsammans med andra skärmtak på tomten inte har en yta som överstiger 15 kvadratmeter.
 • Om skärmtaket ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré.
 • Om skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.
 • Om du placerar skärmtaket minst 4,5 meter från tomtgränsen.*

*Skärmtaket kan placeras närmare tomtgränsen om grannarna ger sitt (helst skriftliga) godkännande. Om tomten gränsar mot allmän mark gäller alltid 4,5 meter.

Tänk på att skärmtaket ska sitta fast på exempelvis en fasad och sträcka sig ut från byggnaden. Det innebär att ett skärmtak aldrig kan vara en fristående konstruktion.

Speciella regler för bygglovsbefriade skärmtak

Det finns speciella regler för bygglovsbefriade skärmtak. Boverket har mer information.

Kontakta oss

sv