Skärmtak

Att bygga ett skärmtak räknas som tillbyggnad och kräver bygglov. Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du i vissa fall bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer utan bygglov.

Då behöver du ansöka om bygglov

  • Om du har ett flerbostadshus.
  • Om du vill placera ditt skärmtak närmare än 4,5 meter från tomtgränsen och grannarna inte ger sitt tillstånd.
  • Om du vill placera ditt skärmtak närmare än 4,5 meter från tomtgränsen och tomten gränsar mot allmän mark som till exempel gata, park eller cykelväg.
  • Om det finns krav på bygglov i detaljplanen.

Då behöver du inte ansöka om bygglov

  • Om skärmtaket tillsammans med andra skärmtak på tomten inte har en yta som överstiger 15 kvadratmeter.
  • Om du placerar skärmtaket minst 4,5 meter från tomtgränsen.*

*Skärmtaket kan placeras närmare tomtgränsen om grannarna ger sitt (helst skriftliga) godkännande. Om tomten gränsar mot allmän mark gäller alltid 4,5 meter.

Speciella regler för bygglovsbefriade skärmtak

Det finns speciella regler för bygglovsbefriade skärmtak. Här finns mer information: Boverket – Bygglovsbefriat skärmtak (PBL Kunskapsbanken).