$left
$middle

Ändring som påverkar brandskyddet i en byggnad

Om du ska göra en ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad så behöver du skicka in en teknisk anmälan.

Ändringar som kräver anmälan

Exempel på ändringar som avsevärt kan påverka brandskyddet i en byggnad och kräver teknisk anmälan:

 • Förändrad brandcellsindelning.
 • Nya dörrar i brandcellsgräns.
 • Förändring av utrymningsvägars utformning, längd och framkomlighet.
 • Nedmontering eller urdrifttagande av brandgasventilation.
 • Brandtekniska installationer som exempelvis automatiskt brandlarm, utrymningslarm och automatiskt släcksystem.
 • Ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet, tex installationer som kan utgöra risk vid släckning
 • Byte av typ av material i fasaden på byggnader som har fler än två våningsplan och som inte är en- och tvåbostadshus.

Kontakta brandsakkunnig

Du ska kontakta en sakkunnig person inom brand som kontrollerar att byggnaden följer de kontrollpunkter som beskrivs i kontrollplanen och som sammanfattar brandkraven.

Handlingar att bifoga till din anmälan

 • situationsplan eller orienteringskarta (om det är en större fastighet)
 • fasadritning
 • planritning
 • brandskyddsbeskrivning
 • eventuellt kontrollansvarig och kontrollplan
 • eventuellt tekniska handlingar (till exempel konstruktionsritning)

Tänk på att det inte räcker att fotografera av ritningar. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, redovisa den önskade åtgärden och ha aktuella uppgifter i ritningshuvud.

Läs mer

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv