$left
$middle

Gatukonst

Malmö stad har en positiv inställning till gatukonst i stadsmiljön, men för att måla om fasaden på ett byggnadsverk behöver du i de flesta fall söka bygglov för fasadändring. Skulpturer kan kräva andra typer av tillstånd.

Är du osäker på om du behöver bygglov för ditt konstverk kan du kontakta Malmö stad på telefon 040-34 10 00 eller e-post malmostad@malmo.se.

Har du en idé gällande gatukonst och behöver vägledning kan du kontakta kulturförvaltningen via e-post kulturkansli@malmo.se.

Ansökan om bygglov

  • Ska du måla på en fasad anger du Fasadändring i din ansökan.
  • Innehåller ditt motiv reklam ska du ange Skylt i din ansökan.

Handlingar att skicka in vid bygglovsansökan

När du vill ha bygglov för gatukonst behöver du skicka in handlingarna nedan.

  • situationsplan
  • fasadritning

Tänk på att det inte räcker att fotografera av ritningar. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, redovisa den önskade åtgärden och ha aktuella uppgifter i ritningshuvud. Gå gärna in och se på våra exempelritningar.

Gatukonst som innehåller reklam (skyltar) – skicka in ritning över motivet

Gatukonstverk som innehåller reklam eller marknadsföring hanteras som skyltar. Därför behöver du också skicka in en ritning över motivet som underlag.

Bedömning om ett konstverk får uppföras

Malmö stad gör bedömningen av huruvida ett konstverk får uppföras eller inte utifrån

  • områdets kulturhistoriska värde
  • fasadens betydelse för stadsrummet
  • trafiksäkerheten.

Gatukonstverkets motiv är fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för gatukonstmotivet och beständigheten. I gällande bygglagstiftning finns inget som reglerar konst som begrepp, vad det innebär eller vad som utgör ett konstverk. Därför är gatukonstverkets motiv av mindre vikt för Malmö stads bedömning av huruvida ett konstverk får uppföras på en plats eller inte.

Tillstånd för gatukonst som inte är på byggnadsverk

Skulpturer och andra konstruktioner på offentlig plats behöver kanske inte bygglov. Däremot kan andra typer av tillstånd krävas, som exempelvis polistillstånd och tillstånd för markupplåtelse av Malmö stad. För mer information och vägledning kan du kontakta kulturkansli@malmo.se.

Exempel på gatukonst i Malmö

Kontakta oss

sv