$left
$middle

Pool

Pooler i sig kräver oftast inget lov. Boverket har byggregler för säkerhetsskydd vid fasta pooler och bassänger på tomtmark som ska följas.

Tänk på att andra konstruktioner (som exempelvis en altan eller ett poolhus) vid poolen kan vara lovpliktiga.

Då behöver du skicka in teknisk anmälan

Teknisk anmälan kan krävas om du ska ansluta poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Då behöver du marklov

Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt.

Byggregler för säkerhetsskydd – fasta pooler och bassänger

Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 centimeter. Lämplig skyddsanordning kan vara:

  • Ett minst 0,9 meter högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
  • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeter maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Det finns möjlighet att välja andra lösningar än de ovan. Men du måste visa att den alternativa lösningen håller samma säkerhetsnivå som exemplen.

Läs mer

Kontakta oss

sv