$left
$middle

Takkupor

Takkupor är en tillbyggnad som kräver bygglov. Du som har ett en- eller tvåbostadshus har ibland möjlighet att bygga upp till två takkupor utan bygglov enligt attefallsreglerna.

Då behöver du bygglov

Inom områden med detaljplan krävs bygglov för att till exempel bygga takkupa, frontespis, homeja etcetera.

Då kan du behöva göra en teknisk anmälan

På ett en- eller tvåbostadshus som saknar takkupor kan du enligt attefallsreglerna få bygga högst två kupor. Finns det redan en takkupa så får du alltså bygga max en till.

Tänk på att takkuporna

  • får uppta högst halva takfallet
  • inte ska innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen

Handlingar som ska bifogas till din ansökan eller anmälan

  • situationsplan
  • fasadritning
  • planritning
  • eventuellt kontrollansvarig och kontrollplan
  • eventuellt tekniska handlingar

Tänk på att det inte räcker att fotografera av ritningar. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, redovisa den önskade åtgärden och ha aktuella uppgifter i ritningshuvud. Gå gärna in och se på våra exempelritningar.

Kontakta oss

sv