$left
$middle

Rivningsåtgärd

Inom område med detaljplan behöver du rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. När det inte krävs rivningslov behöver du oftast lämna in en teknisk anmälan.

Begreppet rivning innebär att du helt eller delvis tar bort ett byggnadsverk.

Det räknas även som rivning när du tar bort en del av en byggnad, till exempel ett uterum eller en ovanvåning.

Det räknas också som rivning att flytta en byggnad från en plats till en annan. Oftast behöver du då både rivningslov på den ursprungliga platsen och bygglov på den nya platsen.

Då behöver du rivningslov

  • Om din rivningsåtgärd ska utföras inom detaljplanerat område.
  • Om det finns områdesbestämmelser.

Då behöver du göra teknisk anmälan för rivning

En teknisk anmälan krävs om rivningen ska ske i områden där ingen detaljplan finns eller om anmälningsplikten står inskrivet i en detaljplan.

Handlingar att bifoga till din ansökan eller anmälan

  • situationsplan där du markerar vilka byggnader som ska rivas
  • materialinventering
  • fotodokumentation
  • eventuellt kontrollansvarig och rivningsplan

Tänk på att det inte räcker att fotografera av situationsplanen. Det är en ritning som ska vara fackmässigt utförd, redovisa den önskade åtgärden och ha aktuella uppgifter i ritningshuvud.

Då behöver du inte ansöka om rivningslov

Du behöver inte ansöka om rivningslov om din rivningsåtgärd ska utföras i ett område som inte är detaljplanerat eller saknar områdesbestämmelser.

Rivningslov krävs normalt inte för att riva sådant som byggts med stöd av undantagsreglerna, till exempel bygglovsbefriade skärmtak eller friggebodar.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv