$left
$middle

Rivningsåtgärd

Inom område med detaljplan behöver du rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. När det inte krävs rivningslov behöver du oftast lämna in en teknisk anmälan.

Då behöver du rivningslov

  • Om din rivningsåtgärd ska utföras inom detaljplanerat område.
  • Om det finns områdesbestämmelser.

Då behöver du göra teknisk anmälan för rivning

En teknisk anmälan krävs om rivningen ska ske i områden där ingen detaljplan finns eller om anmälningsplikten står inskrivet i en detaljplan.

Handlingar att bifoga till din ansökan eller anmälan

  • situationsplan där du markerar vilka byggnader som ska rivas
  • materialinventering
  • fotodokumentation
  • eventuellt kontrollansvarig och rivningsplan

Då behöver du inte ansöka om rivningslov

  • Om din rivningsåtgärd ska utföras i ett område som inte är detaljplanerat eller saknar områdesbestämmelser.

Rivningslov krävs normalt inte för att riva sådant som byggts med stöd av undantagsreglerna, till exempel bygglovsbefriade skärmtak eller friggebodar.

sv