$left
$middle

Tidsbegränsat bygglov

Du kan ansöka om tidsbegränsat lov för en åtgärd av tillfällig karaktär och som är planerad att pågå under en begränsad tid.

  • Du kan söka ett tidsbegränsat lov för upp till 10 år.
  • Därefter kan du ansöka om en förlängning, om det finns särskilda skäl, upp till 5 år. Det vill säga: ett tidsbegränsat lov kan högst gälla i 15 år sammanlagt.

Du behöver lämna in samma ansökningshandlingar som för ett permanent lov och komplettera med en beskrivning av hur verksamheten kommer avvecklas.

När kan du söka tidsbegränsat lov?

Ett tidsbegränsat lov kan till exempel sökas om åtgärden är tillfällig och permanent lov inte kan ges på grund av att förslaget inte överensstämmer med planbestämmelserna.

Lovet kan ges för åtgärder som inte uppfyller alla kraven för lov men som ändå kan vara lämplig under en begränsad period. En bedömning görs alltid från fall till fall.

Avvecklingsplan

Ett tidsbegränsat lov måste ha en avvecklingsplan. I avvecklingsplanen ska det framgå hur du som söker lov kommer att återställa platsen när lovet upphör att gälla.

Säsongslov

Det går att få ett särskilt lov som bara gäller för verksamhet under en viss säsong av året. Ett sådant lov kan vara tidsbegränsat eller permanent. Kravet för att söka ett säsongslov är att användningen upprepas under säsong vid minst två år i följd.

Kontakta oss

sv