$left
$middle

Pågående och antagna detaljplaner

Detaljplanekartan nedan visar pågående planarbeten samt antagna och gällande detaljplaner.

Detaljplanekartan

Gul markering = Planuppdrag
Blå markering = Samråd
Orange markering = Granskning
Grön markering = Antagen/Godkänd
Lila markering = Gällande detaljplan

För att få upp gällande planer, klicka på fliken i kartans nedre vänstra hörn. Välj gällande planer som visas med lila markering.

Klicka på bilden för att öppna detaljplanekartan

Det här visar markeringarna i kartan

Gul markering = Planuppdrag
Blå markering = Samråd
Orange markering = Granskning
Grön markering = Antagen/Godkänd
Lila markering = Gällande detaljplan

Obs! För att få upp gällande planer, klicka på fliken i kartans nedre vänstra hörn. Välj gällande planer som visas med lila markering.

Kontakta oss

sv